Thông tin dự án:

  • Địa điểm: 128 Hồng Hà, Phường 9, Phú Nhuận, Hồ Chí Minh
  • Diện tích: căn hộ 2PN – 73m2
Cải Tạo Căn Hộ Chung Cư Đẹp

Cải tạo phòng khách

Cải Tạo Căn Hộ Chung Cư Đẹp
Cải Tạo Căn Hộ Chung Cư Đẹp
Cải Tạo Căn Hộ Chung Cư Đẹp
Cải Tạo Căn Hộ Chung Cư Đẹp
Cải Tạo Căn Hộ Chung Cư Đẹp
Cải Tạo Căn Hộ Chung Cư Đẹp
Cải Tạo Căn Hộ Chung Cư Đẹp
Cải Tạo Căn Hộ Chung Cư Đẹp
Cải Tạo Căn Hộ Chung Cư Đẹp
Cải Tạo Căn Hộ Chung Cư Đẹp
Cải Tạo Căn Hộ Chung Cư Đẹp
Cải Tạo Căn Hộ Chung Cư Đẹp
Cải Tạo Căn Hộ Chung Cư Đẹp
Cải Tạo Căn Hộ Chung Cư Đẹp
Cải Tạo Căn Hộ Chung Cư Đẹp
Cải Tạo Căn Hộ Chung Cư Đẹp

HIAN FURNITURE & DECORATION

Architecture  |  Interior  |  Construction  |  Furniture

—-o—-

Hotline: 0909 965 798   –   Website: Hian.com.vn

Email: arch.hian@gmail.com