Cải Tạo Quán Cafe Đẹp Napoli Coffee – Gò Vấp

Thông tin dự án:

  • Địa điểm: 216 đường số 17, phường 11, quận Gò Vấp
  • Chi phí: 86,000,000 đồng
  • Thời gian: 20/12/2019 – 31/12/2019
  • Diện tích: 48m2
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp

Thiết kế ấn phẩm đồ họa

Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp

Hình ảnh hiện trạng

Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp

Hình ảnh thi công quán cafe thực tế

Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp
Cải Tạo Quán Cafe Đẹp

HIAN FURNITURE & DECORATION

Architecture  |  Interior  |  Construction  |  Furniture

—-o—-

Hotline: 0909 965 798   –   Website: Hian.com.vn

Email: arch.hian@gmail.com