Tài khoản cá nhân

  • CTK: Võ Minh Hiếu
  • Chức vụ: Giám đốc
  • STK: 19034726297013
  • Ngân hàng Techcombank

Tài khoản công ty

  • CTK: CÔNG TY TNHH MTV CÔNG NGHỆ KIẾN TRÚC HIAN
  • STK: 19134647003017
  • Ngân hàng Techcombank