Thông tin dự án:

  • Địa Điểm: đường Dương Thị Giang, phường Tân Thới Nhất, Quận 12
  • Thời gian thi công: 14 ngày
  • Giá trị: 120,000,000 VNĐ
Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ Chung Cư
Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ Chung Cư
Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ Chung Cư
Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ Chung Cư
Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ Chung Cư
Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ Chung Cư
Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ Chung Cư
Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ Chung Cư
Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ Chung Cư
Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ Chung Cư
Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ Chung Cư
Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ Chung Cư
Thi Công Hoàn Thiện Căn Hộ Chung Cư