Thông tin dự án:

  • Địa Điểm: đường Lê Văn Sỹ, quận Phú Nhuận
  • Thời gian thi công: 7 ngày
  • Giá trị: 80,000,000 VNĐ
Thi Công Quán Cafe Game G-M
Thi Công Quán Cafe Game G-M
Thi Công Quán Cafe Game G-M
Thi Công Quán Cafe Game G-M
Thi Công Quán Cafe Game
Thi Công Quán Cafe Game
Thi Công Quán Cafe Game
Thi Công Quán Cafe Game
Thi Công Quán Cafe Game
Thi Công Quán Cafe Game
Thi Công Quán Cafe Game
Thi Công Quán Cafe Game
Thi Công Quán Cafe Game
Thi Công Quán Cafe Game
Thi Công Quán Cafe Game
Thi Công Quán Cafe Game
Thi Công Quán Cafe Game
Thi Công Quán Cafe Game
Thi Công Quán Cafe Game