Thông tin dự án:

  • Thời gian thiết kế: 4 ngày
  • Địa chỉ: đường Đề Thám, quận 1, TP.HCM
  • Đang trong giai đoạn chuẩn bị thi công.
Thiết Kế Nhà Thuốc Tây
Thiết Kế Nhà Thuốc Tây
Thiết Kế Nhà Thuốc Tây
Thiết Kế Nhà Thuốc Tây
Thiết Kế Nhà Thuốc Tây
Thiết Kế Nhà Thuốc Tây

HIAN FURNITURE & DECORATION

Architecture  |  Interior  |  Construction  |  Furniture

—-o—-

Hotline: 0909 965 798   –   Website: Hian.com.vn

Email: arch.hian@gmail.com