Dự án GB Coffee được thiết kế theo phong cách hiện đại

Thông tin dự án:

  •  Tên quán: GB Coffee
  • Diện tích: 250m2
  • Phong cách: hiện đại
  • Địa chỉ:
  • Đơn vị thiết kế – thi công: Hian Design & Build
Thiết kế quán cafe hiện đại

Hình ảnh thiết kế

Thiết kế quán cafe hiện đại
Thiết kế quán cafe hiện đại
Thiết kế quán cafe hiện đại
Thiết kế quán cafe hiện đại
Thiết kế quán cafe hiện đại
Thiết kế quán cafe hiện đại
Thiết kế quán cafe hiện đại
Thiết kế quán cafe hiện đại
Thiết kế quán cafe hiện đại
Thiết kế quán cafe hiện đại
Thiết kế quán cafe hiện đại
Thiết kế quán cafe hiện đại
Thiết kế quán cafe hiện đại
Thiết kế quán cafe hiện đại
Thiết kế quán cafe hiện đại
error: Hian FnB | Design & Build - Hotline: 1900 99 99 56