Thông tin dự án:

  • Địa điểm: 13 đường Sầm Sơn, quận Tân Bình
  • Diện tích: 60m2
Thiết Kế Quán Cafe Trọn Gói
Thiết Kế Quán Cafe Trọn Gói
Thiết Kế Quán Cafe Trọn Gói
Thiết Kế Quán Cafe Trọn Gói
Thiết Kế Quán Cafe Trọn Gói
Thiết Kế Quán Cafe Trọn Gói

Hình ảnh hiện trạng quán

Thiết Kế Quán Cafe Trọn Gói
Thiết Kế Quán Cafe Trọn Gói
Thiết Kế Quán Cafe Trọn Gói
Thiết Kế Quán Cafe Trọn Gói
Thiết Kế Quán Cafe Trọn Gói
Thiết Kế Quán Cafe Trọn Gói
Thiết Kế Quán Cafe Trọn Gói
Thiết Kế Quán Cafe Trọn Gói

HIAN FURNITURE & DECORATION

Architecture  |  Interior  |  Construction  |  Furniture

—-o—-

Hotline: 0909 965 798

Email: arch.hian@gmail.com