Thiết Kế Thi Công Kiosk ChiChiKo Trong Aeon Bình Tân

Thông tin dự án:

  • Địa điểm: Trung tâm thương mại Aeon Bình Tân
  • Thời gian thi công: 10 ngày (10/12/2019 – 20/12/2019)
  • Chi phí: 110,000,000 VNĐ
  • Diện tích: 45m2

Thiết kế kiosk ChiChiKo

Thiết Kế Thi Công Kiosk
Thiết Kế Thi Công Kiosk
Thiết Kế Thi Công Kiosk

Hình ảnh hiện trạng

Thiết Kế Thi Công Kiosk
Thiết Kế Thi Công Kiosk
Thiết Kế Thi Công Kiosk
Khảo Sát Thiết Kế Thi Công Kiosk Bánh ChiChiKo
Khảo Sát Thiết Kế Thi Công Kiosk Bánh ChiChiKo

Hình ảnh thi công kiosk ChiChiKo thực tế

Thiết Kế Thi Công Kiosk
Thiết Kế Thi Công Kiosk
Thiết Kế Thi Công Kiosk
Thiết Kế Thi Công Kiosk
Thiết Kế Thi Công Kiosk
Thiết Kế Thi Công Kiosk
Thiết Kế Thi Công Kiosk
Thiết Kế Thi Công Kiosk
Thiết Kế Thi Công Kiosk
Thiết Kế Thi Công Kiosk
Thiết Kế Thi Công Kiosk
Thiết Kế Thi Công Kiosk
Thiết Kế Thi Công Kiosk
Thiết Kế Thi Công Kiosk

HIAN FURNITURE & DECORATION

Architecture  |  Interior  |  Construction  |  Furniture

—-o—-

Hotline: 0909 965 798   –   Website: Hian.com.vn

Email: arch.hian@gmail.com