Thiết Kế Thi Công Quầy Bánh ChiChiKo

Thông tin dự án

  • Địa điểm: Trung tâm thương mại Vạn Hạnh Mall – Quận 10
  • Thời gian thiết kế thi công: 14 ngày

Bản vẽ cơ bản của quầy

Thiết Kế Thi Công Quầy Bánh ChiChiKo
Thiết Kế Thi Công Quầy Bánh ChiChiKo
Thiết Kế Thi Công Quầy Bánh ChiChiKo

Hình ảnh thi công

Thiết Kế Thi Công Quầy Bánh ChiChiKo
Thiết Kế Thi Công Quầy Bánh ChiChiKo
Thiết Kế Thi Công Quầy Bánh ChiChiKo
Thiết Kế Thi Công Quầy Bánh ChiChiKo
Thiết Kế Thi Công Quầy Bánh ChiChiKo
Thiết Kế Thi Công Quầy Bánh ChiChiKo
Thiết Kế Thi Công Quầy Bánh ChiChiKo

Thiết kế thi công quầy bánh ChiChiKo hoàn thiện

Thiết Kế Thi Công Quầy Bánh ChiChiKo
Thiết Kế Thi Công Quầy Bánh ChiChiKo
Thiết Kế Thi Công Quầy Bánh ChiChiKo
Thiết Kế Thi Công Quầy Bánh ChiChiKo