Dự Án Yin Live House

Thông tin dự án:

  • Chủ đầu tư: Công ty Yin Entertaiment
  • Địa điểm: Quận 5, TP.HCM
  • Diện tích: 250m2