Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon

Thông tin dự án:

  • Địa chỉ: Chợ Đức Lập, Đức Hòa, Long An
  • Diện tích: 50m2
  • Tiến độ thi công: 18 ngày
  • Đầu tư: 180,000,000 VNĐ
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon

Thiết kế đồ họa trong quán quá trình thi công cửa hàng Pizza

Trong quá trình thi công đã thay đổi nhiều hạng mục trong thiết kế. Để phù hợp với những công trình xung quanh, bảng hiệu được thiết kế cao hơn và thêm nhiều phần ốp tường. Những banner 2 bên được thiết kế theo menu của quán, giá món ăn được thể hiện đầy đủ để khách hàng biết trước khi vào.

Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon

Bảng hiflex khai trương cũng được Hian thiết kế đồng bộ với tone màu của quán.

Thiết Kế Cửa Hàng Pizza NgonThiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon

Hiện trạng mặt bằng trước thi công

Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon

Quá trình thi công cửa hàng pizza Ngon

Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon
Thiết Kế Cửa Hàng Pizza Ngon

HIAN FURNITURE & DECORATION

Architecture  |  Interior  |  Construction  |  Furniture

—-o—-

Hotline: 0909 965 798   –   Website: Hian.com.vn

Email: arch.hian@gmail.com